Print

June 2017 Vol:8 No:2

CONTENTS
Articles
Christoph GIESEL
Aktuelle Verbreitung sowie rechtliche und politisch-soziale Situationen, Bedingungen und Probleme der Aleviten, Bektaschi und anderer heterodox beeinflusster Sufi-Orden in Südosteuropa
1
Burak GÜMÜŞ
Kurdisch-Islamische Synthese am Beispiel der Tageszeitung „Doğru Haber“
55
Fahri TÜRK
Tacikistan’da Dış Güçler: Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İran ve Türkiye
83
Segâh TEKİN
Yükselen Güç Brezilya ve Küresel Siyaset
101
Emre BAYSOY
The Development Saga of Turkey from the 19th to the 21st Century: a Prelude or a Requiem for a Dream?
119
Book Reviews
Fahri TÜRK
Güneşin Ayaklarındaki Ülke Tacikistan, Astana Yayınları, Ankara, 2017, ISBN: 978-605-9623-26-1
140
Tanıl BORA
Cereyanlar Türkiye’de Siyasi İdeolojiler, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017, ISBN-13: 978-975-05-2118-8
145
Last Update: 22.06.2017