Hakkımızda

 

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi (ESBA-Dergisi), siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında özgün çalışmalara yer veren uluslararası standartlarda yayın yapan hakemli bir dergidir. Türkçe, Almanca ve İngilizce makalelere yer veren ESBA-Dergisi Haziran ve Ocak sayıları olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. ESBA-Dergisi’ne gönderilen yazılar, yayınlanmadan önce yayın kurulunca dergi yazım ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Yayınlanması uygun bulunan makaleler adları gizli tutulan iki ayrı hakeme gönderilir. Dergide yayınlanan makalelerde savunulan görüşler ESBA-Dergisini hiçbir surette bağlamaz. Yaynlanan makale ve yazıların sorumluluğu yazarına aittir.

ESBA-Dergisi’nde öncelikle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplininde teorik ve güncel problemlere bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşan ve ele aldığı konuyu analitik ve özgün bir biçimde ortaya koyan makalelere yer verilir. ESBA-Dergisine gönderilen makaleler daha önce hiç bir yerde yayınlanmış olmamalıdır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler kongre bildiri kitabında yayınlanmamış olma şartıyla kabul edilebilir.

ESBA-Dergisi hakemli bir dergidir.

ESBA-Dergisi Die Elektronische Zeitschriften Bibliothek (EZB) Regensburg Üniversitesi/Almanya ve EBSCOhost Publishing tarafından taranmaktadır.

ISSN 1309-7008