Yayın Etiği

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları (ESBA) Dergisi yüksek yayın etiği standartlarını benimseyen ve yayımladığı makalelerde intihali engellemek için bütün tedbirleri alan bir dergidir. ESBA Dergisi’ne gönderilen makaleler bilim etiğine uygun olmalıdır. Yayımlanmak amacıyla dergimize gönderilen makaleler etik kurallara uygunluk açısından değerlendirilerek, intihal veya diğer etik kurallara aykırı oldukları tespit edilen makaleler yayımlanmamaktadır. Dergimize makale göndermek isteyen yazarların bilim etiği kurallarına azami dikkat göstermesi gerekmektedir.