January 2016 Vol:7 No:1CONTENTS

Articles
İsmail KÖSE
Avrupa Birliği'nin Mülteci Açmazı ve Türkiye-Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşması
1

Özet

II. Dünya Savaşı sonrasının en ciddi mülteci krizi AB'nin doğu sınırlarında yer alan Türkiye'nin hemen güneyinde yaşanmakta ve kriz her geçen gün daha baş edilemez bir hâl alarak ekonomik olduğu kadar insani sorunlara da sebebiyet vermektedir. Buna karşın AB ülkeleri, mültecileri topraklarına sokmadan mümkün olduğu oranda az maliyetle sınırlarının uzağında tutmak yönünde bir politika takip etmektedirler. Bu bağlamda AB tarafından Türkiye'ye biçilen rol mültecilerin depo ülkesi olmayı kabul etmesi ve AB bölgesini hedefleyen düzensiz geçişleri engelleyerek özellikle Suriyeli mültecileri AB topraklarından uzak tutmasıdır. Türkiye ile AB arasında 2013 yılı sonunda imzalanan Geri Kabul Anlaşması, 2017 yılında Türkiye'ye kendi sınırlarından AB bölgesine geçen Türk ya da üçüncü ülke vatandaşı bireylerin geri alınması yükümlülüğünü getirecektir. Türkiye, cumhuriyetin kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği gelişme, liberal idare sistemi ve son yıllardaki kalkınma hamlesiyle göç veren değil göç alan bir geçiş ülkesidir. Türkiye üzerinden yasadışı yollarla AB bölgesine geçen mültecilerin sayısı her yıl artmaktadır ve bu ülke yasadışı/düzensiz göçmen akımında en faal güzergâhlardan bir tanesidir.

Anahtar Kavramlar: Geri Kabul Anlaşması, Düzensiz Göçmen, Avrupa Birliği, Vize, Kaynak Ülke

PDF Dosyası: Avrupa Birliği'nin Mülteci Açmazı ve Türkiye-Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşması

Esra PAKİN ALBAYRAKOĞLU
Understanding the Downfall of "Arabia Felix": Tribes and Economic Turmoil in Yemen
27

Abstract

Portraying the recent civil war in Yemen simply as a sectarian clash between Zaidi Houthis and the Sunni central government or a proxy war between Saudi Arabia and Iran is overly simplistic. This explanation leaves out many other domestic and foreign actors as well as micro scale conflicts. Once regarded as "Arabia Felix" (Happy Arabia), Yemen gradually became infamous for its repeated insurgencies, coups and civil wars. Although it has never been easy to interpret the complex dynamics of Yemen's problems, it can be argued that today's multidimensional issues in Yemen mostly stem from various tribal aspirations and long-standing economic grievances. Economy is also a significant determinant behind foreign states' participation or non-participation in the Yemeni crisis. In the end, it is terrorism, which feeds upon the disintegration of tribal system and economic plight, which are major concerns for both Sunnis and Shias alike.

Keywords: Yemeni Civil War (2015), Saudi Arabia, Houthis, Tribe, Economy

PDF File: Understanding the Downfall of "Arabia Felix": Tribes and Economic Turmoil in Yemen

Özlem BECERİK YOLDAŞ, Yunus YOLDAŞ
Entstehung der Zensur und ihre Praxis in der Türkei
38

Zusammenfassung

Die "Zensur" als eine Herrschaftstechnik oder staatlicher Eingriff in die Kommunikationsfreiheit wird von staatlichen Prüfstellen oder Gerichten praktiziert. Durch zensorische Entscheidungen wird der Austausch von Ideen und Gedanken in einer offenen Gesellschaft verhindert. So wie in anderen westlichen Ländern, rückt auch in der Türkei das Thema Zensur öfters in den Blickpunkt des öffentlichen Diskurses. Historisch betrachtet hat die Zensur eine lange traditionsreiche Geschichte, und es scheint, dass die Frage nach Zensur niemals an Aktualität verlieren wird. Besonders Bücher, die heute als Klassiker der Weltliteratur gelten, wurden in der Vergangenheit aufgrund religiöser, politischer oder moralischer Bedenken verboten.

Die Vorgeschichte der Zensur im Osmanischen Staat ist seit dem 19. Jahrhundert von einem dauernden Wechsel zwischen Verschärfung und Lockerung zensorischer Maßnahmen geprägt. Vor diesem Hintergrund wird in dieser Arbeit die Zensurpraxis im politischen System der Türkei und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft erläutert.

Schlagwörter: Osmanisches Reich, Türkei, Zensur, Zensurpraxis, Politisches System

PDF File: Entstehung der Zensur und ihre Praxis in der Türkei

Meral AVCI
The Importance of Chrome in the Historical Context of the Turkish-German Relations between 1933 and 1945
55

Abstract

This paper discusses the importance of chrome in the historical context of the Turkish-German relations between 1933 and 1945. Chrome attains its central significance due to its indispensability in the defense industry production. On the evidence of the political aim of the National Socialist government it endeavored to ensure chrome especially from Turkey because it was, in comparison to the other suppliers, the only country which was reachable by land and by sea. On the contrary, Turkey was interested in a relationship with Germany owing to the Turkish industrialization efforts as well. Germany was equipped with know-how and human capital which Turkey lacked. Both countries complemented each other economically, whereby the economic cooperation depended on stable political conditions. To understand this interaction the analysis deals with both the political and economic level. Considering this fact, the time period between 1933 and 1945 is divided in three phases which reflect the dynamic relations between Turkey and Germany based on those two levels.

Keywords: Turkish-German relations, chrome export, Turkey, South Africa, defense industry, Second World War

PDF File: The Importance of Chrome in the Historical Context of the Turkish-German Relations between 1933 and 1945

Buket ÖKTEN
Avrupa Birliği Yurttaşlığı
65

Özet

Avrupa yurttaşlığı, Avrupa siyasi bütünleşme sürecinin bir parçası ve Avrupa Birliği'nin (AB) birlik vatandaşı yaratma çabasının bir ürünüdür. Roma Antlaşması (1957) temelinde kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile başlayan bütünleşme sürecinin önemli konularından biri günümüzde ortak bir kimlik yaratılmasıdır. Maastricht Antlaşmasına kadar ortak bir kimlik oluşturma amacıyla bazı hukuksal adımlar atılmıştır. Yurttaşlık konusunda Maastricht Antlaşmasından (1993) sonra Amsterdam (1997) ve Nice Antlaşmaları (2001) ve son olarak Lizbon Antlaşması (2007) ile bazı düzenlemeler yapılmıştır. Ancak günümüzde AB yurttaşlığı fikrinin henüz tam anlamıyla olgunlaştığını söylemek mümkün değildir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Yurttaşlığı, Avrupa Siyasi Bütünleşmesi

PDF Dosyası: Avrupa Birliği Yurttaşlığı

Interview
Dr. Muhibe MEHMETCANOVA
Tacikistan Bilimler Akademisi M. Bahaüddinov Siyaset Bilimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Muhibe Mehmetcanova ile Tacikistan'ın İkili İlişkileri üzerine Yapılan Söyleşi
77

Söyleşi

Tacikistan Bilimler Akademisi M. Bahaüddinov Siyaset Bilimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Muhibe Mehmetcanova ile Tacikistan'ın İkili İlişkileri üzerine Yapılan Söyleşi

Konuk: Dr. Muhibe MEHMETCANOVA

PDF Dosyası: Tacikistan Bilimler Akademisi M. Bahaüddinov Siyaset Bilimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Muhibe Mehmetcanova ile Tacikistan'ın İkili İlişkileri üzerine Yapılan Söyleşi

Book Reviews
Adem ÇAYLAK, Mehmet DİKKAYA, Cihat GÖKTEPE ve Hüsnü KAPU (Der.)
Osmanlı'dan İkibinli Yıllara Türkiye'nin Politik Tarihi (İç ve Dış Politika)
79

Kitap Tahlili

Ed. Adem Çaylak, Mehmet Dikkaya, Cihat Göktepe ve Hüsnü Kapu, Osmanlı'dan İkibinli Yıllara Türkiye'nin Politik Tarihi (İç ve Dış Politika), Savaş Yayınevi, Beşinci Baskı, Ankara, 2014, ISBN : 978-605-5343-46-0

Yazar Adı: Taner KARAKUZU, İlker LİMON

PDF Dosyası: Ed. Adem Çaylak, Mehmet Dikkaya, Cihat Göktepe ve Hüsnü Kapu, Osmanlı'dan İkibinli Yıllara Türkiye'nin Politik Tarihi (İç ve Dış Politika)

Aytekin YILMAZ
Küresel Dünyada Uluslararası İlişkiler Teori-Temel Kavramlar- Yeni Gelişmeler
83

Kitap Tahlili

Aytekin Yılmaz, Küresel Dünyada Uluslararası İlişkiler Teori-Temel Kavramlar- Yeni Gelişmeler, İkinci Baskı, Kadim Yayınları, 2013, ISBN: 978-975-9000-38-7

Yazar Adı: İlker LİMON, Taner KARAKUZU

PDF Dosyası: Aytekin Yılmaz, Küresel Dünyada Uluslararası İlişkiler Teori-Temel Kavramlar- Yeni Gelişmeler

Editor

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya University

Editorial Board

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Middle East Technical University
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana University
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim University
Prof. Dr. Erol Esen, Mediterranean University
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington University
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya University
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller University
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido University
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia State University
Prof. Mujib Alam, Jamia Millia Islamia University
Assoc. Prof. Deniz Akagül, Lille University

English Language Editor

Assoc. Prof. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir University

German Language Editor

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya University

Publication Coordinator

Lecturer Taner Karakuzu, Trakya University
Lecturer İlker Limon, Trakya University

Journal Owner

Prof. Dr. Fahri Türk

Internet Adviser

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

Contact

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Visitors Counter

Today 102

Yesterday 119

This Week 910

This Month 1884

All 131078

Electronic Journal of Political Sciences Studies is licensed under CC BY 4.0.