January 2014 Vol:5 No:1CONTENTS

Articles
Burcu SUNAR
Britanya İmparatorluğu'nun Büyük Stratejisinde Telgraf Ağlarının Önemi (1837-1914)
1

Özet

19. yüzyılın siyasi ve toplumsal dönüşümler yaratan en önemli iletişim aracı icadı kuşkusuz telgraftır. Telgraf, Britanya İmparatorluğu'nun emperyal gücünü pekiştirmiş ve bir iletişim aracı olmanın ötesinde, stratejik bir unsur olarak İmparatorluk'a hizmet etmiştir. Bu çalışmada telgrafın icadının ve telgraf teknolojisinde yaşanan gelişmelerin, Britanya İmparatorluğu'nun emperyal gücüne nasıl katkıda bulunduğu tartışılacaktır. Çalışmanın ana düşüncesi, Britanya İmparatorluğu örneği üzerinden ilerleyerek, iletişim ağlarının stratejik önemine vurgu yapmak ve güçlü bir devlet olmanın ön koşullarından birinin küresel iletişim ağlarının kontrolünü elde tutmak olduğuna dikkat çekmektir.

Anahtar Kelimeler: Telgraf, Britanya İmparatorluğu, Strateji, İletişim Ağları, İletişim Teknolojisi

PDF Dosyası: Britanya İmparatorluğu'nun Büyük Stratejisinde Telgraf Ağlarının Önemi (1837-1914)

Tural BAHADIR
Amerika Birleşik Devletleri, Orta Asya ve "Yeni Büyük Oyun"
15

Özet

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 11 Eylül saldırıları sonrası, "uluslararası terörizmi" yok etme bahanesiyle Ekim 2001'de, Afganistan'a müdahale etmiş ve Orta Asya'ya yerleşme imkânı bulmuştur. ABD'nin, Özbekistan ve Kırgızistan'da askeri üsler elde etmesi, Avrasya'nın iki büyük gücü olan Rusya ve Çin'i rahatsız etmiş ve bu gelişme, Orta Asya'da yeni bir büyük güçler mücadelesi başlatmıştır. Bu makalede, Büyük güçler arasında baş gösteren bu mücadele sürecinin yeni bir "büyük oyunun" tetikleyicisi olup olmadığı yeni gerçekçi kuram çerçevesinde ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Büyük Güçler Mücadelesi, Yeni Büyük Oyun, Yeni Gerçekçi Kuram, Süreç Analizi

PDF Dosyası: Amerika Birleşik Devletleri, Orta Asya ve "Yeni Büyük Oyun"

Oğuzhan EKİNCİ
Staat und Staatlichkeit- Historische Semantiken einer universalen Kategorie im systemtheoretischen Ansatz Niklas Luhmanns- Zum 15.Todestag des großen Systemtheoretikers- Im Gedenken
29

Zusammenfassung

Der vorliegende Aufsatz erörtert die systemtheoretische Analyse des Universalbegriffs des Staates nach Niklas Luhmann. Der systemtheoretische Ansatz Luhmanns ist dabei von der Fragestellung geprägt, wie und welche Denkmuster, Auffassungen und strukturellen Gegebenheiten in historischer Hinsicht vorhanden sein mussten, damit sich diese Konzeption eines politischen Zusammenlebens als universaler Kategorie hat erhalten können. Damit zusammenhängend expliziert der Aufsatz die historischen Semantiken des Territorial-, National- und Wohlfahrtsstaates und unternimmt einen Ausblick auf die Möglichkeit des Staates in einer globalisierten Welt.

Schlüsselwörter: Territorialstaat, Nationalstaat, Wohlfahrtsstaat, Weltgesellschaft

PDF File: Staat und Staatlichkeit- Historische Semantiken einer universalen Kategorie im systemtheoretischen Ansatz Niklas Luhmanns- Zum 15.Todestag des großen Systemtheoretikers- Im Gedenken

Lejla MUŠIĊ, Alma JEFTIĊ, Selvira DRAGANOVIĊ
Psycho-social Aspects of Trauma and its Transmission in Post-war Bosnia-Herzegovina
41

Abstract

Edkins's examples and comparisons which she cites in her explanation of the trauma also link to violence against the women. Authoress states that trauma happens when people who are closest to us betray us. There are several questions which she brings up in order to explain the term trauma such as: What is trauma? How does it happen? Are human beings subject to political trauma in everyday situation? How can we cope and overcome trauma? How can we live with the fact that we have experienced trauma in certain period of our life? Based on Edkins's trauma definition the purpose of this paper is to analyze psycho-social aspects of trauma and its transmission in post war BosniaHerzegovina.

Keywords: Trauma, Individual and Collective Trauma, Transmission, Socio-psychological Approach.

PDF File: Psycho-social Aspects of Trauma and its Transmission in Post-war Bosnia-Herzegovina

Marilda JANCE
Social and environmental policy: Theoretical perspective
55

Abstract

Societies are faced with the problems which are of many and various, but nowadays there are increasing evidences on the close links that exist between environmental problems and social injustice. Various studies tend to place their focus on solving environmental problems through integrated and multi-dimensional social policies. This study considers social injustice through environmental lens by analyzing environmental issues more clearly in terms of social justice. New effective ways for dealing these problems should be considered coherently, rather than each issue should be tackled separately.

Keywords: Environmental issues, Environmental policy, Social policy, Social injustices.

PDF File: Social and environmental policy: Theoretical perspective

Interview
Ziyaettin İSMİHANOĞLU KASSANOV (Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı)
Ahıska Türkleri Üzerine Söyleşi
65

Söyleşi

Ahıska Türkleri Üzerine Söyleşi

Konuk: Ziyaettin İSMİHANOĞLU KASSANOV (Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı)

PDF Dosyası: Ahıska Türkleri Üzerine Söyleşi

Latif ŞEN (Çimkent Ahıska Türkleri Derneği Başkanı) ve Ruşen MEHMETOĞLU (Ahıska Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)
Kazakistan'da Yaşayan Ahıska Türkleri Üzerine Söyleşi
66

Söyleşi

Kazakistan'da Yaşayan Ahıska Türkleri Üzerine Söyleşi

Konuklar: Latif ŞEN (Çimkent Ahıska Türkleri Derneği Başkanı) ve Ruşen MEHMETOĞLU (Ahıska Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

PDF Dosyası: Kazakistan'da Yaşayan Ahıska Türkleri Üzerine Söyleşi

Book Reviews
Fahri TÜRK
Türk Dış Politikasında Orta Asya ve Orta Doğu, 1990'lardan Günümüze
80

Kitap Tahlili

Fahri, Türk, Türk Dış Politikasında Orta Asya ve Orta Doğu, 1990'lardan Günümüze, Paradigma Akademi, Edirne, 2013. ISBN: 978-605-5193-27-0

Yazar Adı: İlker LİMON, Taner KARAKUZU

PDF Dosyası: Fahri, Türk, Türk Dış Politikasında Orta Asya ve Orta Doğu, 1990'lardan Günümüze

Baskın ORAN
Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt: III:2001-2012
83

Kitap Tahlili

Baskın, Oran, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt: III:2001-2012, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013. ISBN-13: 978-975-05-1142-4

Yazar Adı: Taner KARAKUZU, İlker LİMON

PDF Dosyası: Baskın, Oran, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt: III:2001-2012

ESBA Dergisi Makale Yazım Kuralları88

Editor

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya University

Editorial Board

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Middle East Technical University
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana University
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim University
Prof. Dr. Erol Esen, Mediterranean University
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington University
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya University
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller University
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido University
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia State University
Prof. Mujib Alam, Jamia Millia Islamia University
Assoc. Prof. Deniz Akagül, Lille University

English Language Editor

Assoc. Prof. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir University

German Language Editor

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya University

Publication Coordinator

Lecturer Taner Karakuzu, Trakya University
Lecturer İlker Limon, Trakya University

Journal Owner

Prof. Dr. Fahri Türk

Internet Adviser

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

Contact

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Visitors Counter

Today 101

Yesterday 119

This Week 909

This Month 1883

All 131077

Electronic Journal of Political Sciences Studies is licensed under CC BY 4.0.