Ocak 2011 Cilt:2 Sayı:1İÇİNDEKİLER

Makaleler
Cemile ARIKOĞLU ÜNDÜCÜ
Uluslararası Sistem ve Terörizm Arasındaki İlişki
1

Özet

11 Eylül 2001 terörist saldırılarının hemen ardından, terörizm kavramı dünya genelinde yeniden ele alınarak, kavram üzerine yapılan çalışmalarda bir artış gözlemlenmiştir. Konu üzerine yapılan araştırmalar, pek çok farklı tanım ve tanım içinde farklılaşan unsurları da beraberinde getirmektedir. Uluslararası sisteminde yaşanan hızlı değişim ve dönüşümler, terörizmin anlayış biçimini etkileyerek, kavrama yeni dinamikler kazandırmaktadır. Terörizm ve uluslararası sistem arasındaki bu ilişki tek yönlü olmayıp, olayların ve eğilimlerin oluşumuna kaynaklık edebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, terörizm kavramını uluslararası sistemdeki gelişmeler ışığında ele alarak tanımlamak ve bu iki olgunun karşılıklı etkileşimlerini ortaya koymaktır. Üç bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde, “terörizm” ve “uluslararası sistem” kavramları tarihçeleri de dikkate alınarak söz konusu bu kavramlar üzerine üretilen düşünce ve doktrinler bağlamında analiz edilecektir.İkinci bölümde ise, “terörizm” ve “uluslararası sistem” kavramları arasındaki etkileşime dair yaklaşımlar somut örneklerle ele alınacaktır. Çalışmanın üçüncü bölümünde, 11 Eylül saldırıları sonrası değişen terörizm ve uluslararası sistem algısı tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Terörizm, Uluslararası Sistem, 11 Eylül Saldırıları, Nye’nin “Üç Düzey Modeli”, Rapoport’un “Modern Terörizmin Dört Dalga Teorisi”

PDF Dosyası: Uluslararası Sistem ve Terörizm Arasındaki İlişki

Güler YARCI
Osmanlı Mülkî Teşkilâtında Saray Kazası (18. - 20. Yüzyıl)
21

Özet

Osmanlı tahrir kayıtlarında Saray adı ile geçen iskân mahalli, 14. yüzyılda Rumeli fütûhatı esnasında Türk hâkimiyetine geçmiş; önceleri bir karye, zamanla nahiye ve kaza olarak teşkilâtlandırılmıştır. Fütûhatın tarihî seyri dâhilinde Saray, 15.-16. yüzyıllarda Rumeli eyâleti içerisinde daha geç tarihte de Edirne vilâyetine bağlanmıştır. Saray-ı Vize ya da Saray-Vize adı, muhtemelen, Edirne’deki Saray kazasını, Bosna Saray, Van Saray ya da imparatorluğun diğer bölgelerinde bu adı taşıyan mülkî birimlerden ayırt etmek için kullanılmıştır. Kısaca, Vize Saray, günümüzdeki Saray kazasından başka bir yer değildir.

Saray, Türkiye Cumhuriyeti mülki teşkilatında da kaza statüsünü muhafaza etmekte, İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan güzergâhta iktisadî ve sosyal bakımdan gelişmiş bir yerleşim yeri olarak husûsî bir önem taşımaktadır. Ağırlıklı olarak Başbakanlık Osmanlı Arşiv belgelerinden yararlanılmak suretiyle yapılan bu araştırma, Saray’ın gerek demografik yapısına, gerekse Türk mülkî idare tarihindeki yerine ışık tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vize Saray, Kaza, Osmanlı Mülki Teşkilatı.

PDF Dosyası: Osmanlı Mülkî Teşkilâtında Saray Kazası (18. - 20. Yüzyıl)

Taner KARAKUZU
Türkiye'nin Enerji Siyaseti: Nükleer Enerji Dışa Bağımlılığı Yenmede Bir Kilometre Taşı mı?
48

Özet

Türkiye barışçıl amaçlarla nükleer enerji elde etme çalışmalarına 1960'lı yıllarda başlamıştır. Ancak aradan uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen nükleer enerji santrali kurma ihalelerinde bir sonuca varılamamıştır. Bu makalede Türkiye’nin nükler enerji santralleri kurma çabaları ele alınacaktır. Bu bağlamda özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarında nükleer enerji santralleri kurma faaliyetleri ve şimdiye kadar kurulması planlanan santraller üzerinde durulacaktır. Son olarak Türkiye'nin nükleer enerji ve silahlar konusunun dış siyasetine etkileri ve enerjide dışa bağımlılığın getirdiği sorunlar irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Nükleer Enerji, Nükleer Enerji Santralleri, AKP Döneminde Nükleer Enerji Faaliyetleri

PDF Dosyası: Türkiye'nin Enerji Siyaseti: Nükleer Enerji Dışa Bağımlılığı Yenmede Bir Kilometre Taşı mı?

George SANIKIDZE
Turkey, Iran and the South Caucasus: Challenges for Regional Policy after the 2008 August War
78

Abstract

In this article are discussed following questions: the problem of historical perception and historical memory of Turkey and Iran towards the South Caucasus; the new possibilities for activities of Iran and Turkey in the region after the collapse of the Soviet Union; interactions of Turkey and Iran with South Caucasian countries but also new realities in relations of Russia-Turkey, Turkey-Iran, Iran-Russia after the 2008 August war in Georgia. It is stressed that after this war their politics is changed to some extent but these changes were not conditioned directly by this event.

Keywords: The South Caucasus, Turkey, Iran, Georgia, Azerbaijan, Armenia, 2008 August War

PDF File: Turkey, Iran and the South Caucasus: Challenges for Regional Policy after the 2008 August War

Burak GÜMÜŞ
Über das DİTİB-Bild in den deutschen Medien
90

Zusammenfassung

Gegenstand dieses Artikels ist die deutsche Rezeption und Behandlung der Türkisch-Islamischen Union der Religionsanstalt DİTİB e.V. Der Anfang der 80er Jahre gegründete, faktisch als Außenstelle der in Ankara anseßigen staatlichen Religionsbehörde Diyanet İşleri Başkanlığı agierende und bei großen Teilen der deutsch-türkischen Bevölkerung Anerkennung genießende und eine relativ liberale Auffassung der islamischen Lehre und gemäßigte Gebote sowie Verbote vertretende Dachverband vertritt die Mehrheit der Muslim-Türken in Deutschland. Obwohl er eine günstige Infrastruktur verfügt und als einziger Muslimdachverband Absolventen der islamischen Theologie als Imame und Vorbeter einsetzt, ist er als Ansprechpartner von deutscher Seite her lange Zeit gemieden worden und unterliegt harscher ungerechtfertigter politisch motivierter Kritik in den Medien. Ein Hauptgrund für die deutsche Kritik ist die erwünschte Entstehung eines "Deutschen Islam", dem die (pro-) türkische DİTİB im Wege steht.

Schlüsselwörter: DITIB, Muslime, Migration, türkisch-deutsche Beziehungen

PDF: Über das DİTİB-Bild in den deutschen Medien

Kitap Tanıtımı
Seyhan, BAYRAKTAR
Politik und Erinnerung. Der Diskurs über den Armeniermord in der Türkei zwischen Nationalismus und Europäisierung
119

Kitap Tahlili

Bayraktar, Seyhan, 2010: Politik und Erinnerung. Der Diskurs über den Armeniermord in der Türkei zwischen Nationalismus und Europäisierung, Transcript Verlag, Bielefeld.

Yazar Adı: Burak GÜMÜŞ

PDF Dosyası: Bayraktar, Seyhan, 2010: Politik und Erinnerung. Der Diskurs über den Armeniermord in der Türkei zwischen Nationalismus und Europäisierung

Peter, SCHOOR
Im Auge des Terrors. Wie viel Islam verträgt Europa?
123

Rezension

Schoor, Peter, 2010: Im Auge des Terrors. Wie viel Islam verträgt Europa? 190 S. Ueberreuter, Wien, ISBN 978-3-8000-7490-7.

Autor: Askim MÜLLER-BOZKURT

PDF: Schoor, Peter, 2010: Im Auge des Terrors. Wie viel Islam verträgt Europa?

Editör

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana Üniversitesi
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington Üniversitesi
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller Üniversitesi
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido Üniversitesi
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia Eyalet Üniversitesi
Prof. Dr. Mujib Alam, Jamia Millia İslam Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Akagül, Lille Üniversitesi

İngilizce Editörü

Doç. Dr. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi

Almanca Editörü

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi

Yayın Kordinatörleri

Öğr. Gör. Taner Karakuzu, Trakya Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. İlker Limon, Trakya Üniversitesi

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Fahri Türk

İnternet Danışmanı

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

İletişim

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Ziyaretçi Sayacı

Bugün 65

Dün 123

Bu Hafta 472

Bu Ay 3314

Tümü 136422

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi CC BY 4.0 kapsamında lisanslanmıştır.