Haziran 2014 Cilt:5 Sayı:2İÇİNDEKİLER

Makaleler
Christoph GIESEL
Status and Situation of the Jews in Turkey: Historical Lines of Development and contemporary Circumstances in the Context of socio-political Transformations
1

Abstract

The Turkish Jewish community looks back to a long tradition in Anatolia and Western Thrace. Their particularly strong reticence is one of the main reasons why few wellresearched studies of this group exist. It can, however, be expected that Turkey‟s Jewish community will become significantly smaller in the medium term. This is likely to be the result of various potential social and political threats, further assimilation into Turkish culture and systematic emigration to Israel, Europe and elsewhere.

This paper aims to provide a general, but comprehensive overview of historical, political, social, ethnic-religious and legal situation of Turkey‟s Jews. It includes information about their characteristics, spread, religious- ethnographic facets, migration processes, the socio-political status and circumstances in past and present and others. Beside it, this study focuses on socio-psychological and socio-anthropological aspects (like issues of assimilation, identity, social and political attitudes and ethnic mimicry). The main sections of this paper are dealing with the situation of the Jewry during the Fall of the Ottoman Empire and the Formation of Turkish Nationalism from the 19 th Century to 1920, as well as basic political conditions and situation of the Jewry within the context of the socio-political changes in Turkey from the late 1980s until today.

Keywords: Ethnic mimicry, Socio-political Transformation, Religious Minority Issues, Assimilation, Genesis and Erosion of Turkish Ethno-Nationalism

PDF File: Status and Situation of the Jews in Turkey: Historical Lines of Development and contemporary Circumstances in the Context of socio-political Transformations

Christian Johannes HENRICH, Alica HENRICH
Gezi-Park Protest 2013: Eine Analyse
33

Zusammenfassung

Im Sommer 2013 entwickelte sich ein kleiner Protest von wenigen Umweltschützern zu einer landesweiten Protestbewegung gegen die amtierende AKP-Regierung des Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Fortan konnte man täglich im Internet, den Zeitungen und im Fernsehen Informationen über randalierende Demonstranten und staatliche Polizeigewalt bekommen. Aus Ankara hört man Stimmen, die dem Westen vorwerfen, die Proteste initiiert zu haben, seitens der Demonstranten wird der Vorwurf erhoben von einer zunehmend autoritären oder gar diktatorischen Regierung geführt zu werden. Diese kurze Analyse versucht die Ereignisse um die Gezi Park Proteste in den Kontext der türkischen Gesellschaft und Politik einzuordnen.

Schlagwörter: Gezi Park Protest, AKP, Recep Tayyip Erdoğan, Meinungs- und Pressefreiheit

PDF File: Gezi-Park Protest 2013: Eine Analyse

Latif PINAR
Gerçekçiliğin Çıkar ve Güvenlik Olgularına Yönelik Varsayımları Çerçevesinde 1 Mart Tezkeresi
45

Özet

ABD'nin 11 Eylül saldırılarının ardından 2003 yılında Irak'a yönelik olarak gerçekleştirdiği askeri müdahale, siyasi açıdan Irak'ın temel dinamiklerini derinden sarsmış ve bu ülkenin etnik ve mezhepsel temelde ayrışmasına sebebiyet vermiştir. Söz konusu askeri müdahale sonrasında gelişen bu durum, Irak'ın komşusu konumunda bulunan diğer Ortadoğu devletlerini olduğu gibi, Türkiye'yi de önemli ölçüde etkilemiştir. Nitekim Türkiye, ABD'nin askeri müdahalesinin hemen ardından, ulusal çıkar ve güvenliği açısından tehdit oluşturan, Irak merkezli çok ciddi dış politik sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bu çerçevede çalışma, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı ülkelerin silahlı kuvvetlerinin Türkiye'de bulundurulması için hükümete yetki verilmesini öngören 1 Mart Tezkeresi'nin TBMM tarafından reddedilmesinin, Türkiye'nin güvenliğini ve ulusal çıkarlarını tehdit eden Irak kaynaklı son derece önemli sorunlarla karşılaşmasına neden olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk Dış Politikası, 1 Mart Tezkeresi Süreci, Gerçekçi Yaklaşım, Ulusal Çıkar ve Güvenlik.

PDF Dosyası: Gerçekçiliğin Çıkar ve Güvenlik Olgularına Yönelik Varsayımları Çerçevesinde 1 Mart Tezkeresi

Bilgen SANAYIR
Çin'in Orta Asya Politikası
59

Özet

Çin, ekonomik büyümesini ve siyasal gücünü artırabilmek için Orta Asya‟da faal bir dış politika izlemektedir. Orta Asya devletlerinin Çin ile aralarındaki sınır sorunlarını çözmek ve diplomatik ilişkileri başlatmak için girdikleri diyalog, geçen on yıl sonunda "Kapsamlı Stratejik Ortaklığa‟ dönüşmüştür. Coğrafi yakınlığını fırsata çeviren Çin, boru hatları ile bölge enerjisinin alıcısı ve bölgenin en fazla ticaret yaptığı ülkelerden biridir. Bu çalışmada, Çin‟in Orta Asya devletleri ile kurduğu ilişkiler, ekonomi ve enerji temelinde şekillenen dış politika stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çin, Dış Politika, Orta Asya, Ekonomi ve Enerji.

PDF Dosyası: Çin'in Orta Asya Politikası

Emirhan KAYA
Understanding the Political Economy of the Arab Spring
75

Abstract

This article examines the main causes of the Arab Spring from a political economy perspective. In that regard, the major argument is that the driving force behind the uprisings is the lack of economic opportunities and jobs chances for the people, and particularly the youth of Arab countries.In this context one can come to conclusion that the economic structure that builds the ground for the flagrant corruption of the authoritarian elite in the Arab World should be transformed. Thus, the Arab economies will be able tomeet the challenges of demographic transition, private sector development, regional economic integration and neoliberal transformation.

Keywords: Arab Spring, Political Economy, Rentier State Theory

PDF File: Understanding the Political Economy of the Arab Spring

Kitap Tanıtımı
Erol ESEN und Theda BORDE [Hg.]
Deutschland und die Türkei - Band II: Forschen, Lehren und Zusammenarbeiten in Gesellschaft, Gesundheit und Bildung
88

Rezension

Erol Esen und Theda Borde [Hg.]: Deutschland und die Türkei - Band II: Forschen, Lehren und Zusammenarbeiten in Gesellschaft, Gesundheit und Bildung. Verlag: Siyasal Kitabevi. Ankara 2014. Beziehbar auch über AKVAM und ASH Berlin. ISBN: 6054627486

Autor: Yücel Sivri

PDF File: Erol Esen und Theda Borde [Hg.]: Deutschland und die Türkei - Band II: Forschen, Lehren und Zusammenarbeiten in Gesellschaft, Gesundheit und Bildung

Olivier ROY
Yeni Orta Asya ya da Ulusların İmal Edilişi
92

Kitap Tahlili

Olivier Roy, Yeni Orta Asya ya da Ulusların İmal Edilişi, Çeviren: Mehmet Moralı, İstanbul, Metis Yayınları, 2000, ISBN: 975–342–256–3.

Yazar Adı: Kenan ŞAHİN

PDF Dosyası: Olivier Roy, Yeni Orta Asya ya da Ulusların İmal Edilişi

Editör

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana Üniversitesi
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington Üniversitesi
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller Üniversitesi
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido Üniversitesi
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia Eyalet Üniversitesi
Prof. Dr. Mujib Alam, Jamia Millia İslam Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Akagül, Lille Üniversitesi

İngilizce Editörü

Doç. Dr. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi

Almanca Editörü

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi

Yayın Kordinatörleri

Öğr. Gör. Taner Karakuzu, Trakya Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. İlker Limon, Trakya Üniversitesi

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Fahri Türk

İnternet Danışmanı

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

İletişim

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Ziyaretçi Sayacı

Bugün 62

Dün 123

Bu Hafta 469

Bu Ay 3311

Tümü 136419

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi CC BY 4.0 kapsamında lisanslanmıştır.