Makale Yazım Kuralları


Makaleler, aşağıda belirtilen şekilde hazırlanmalıdır:

1) Başlık, içeriği iyi bir şekilde ifade etmeli ve koyu harflerle küçük ve sola yanaşık yazılmalıdır.Makale kendi içinde anlamlı alt başlıkara ayrılmalıdır. “Giriş” kelimesi başlık olarak kullanılmamalı ve alt başlıklar numaralandırılmamalıdır.

2) Yazarın adı küçük soyadı büyük ve koyu yazılmalı üzerine asterisk işareti konularak yazarın görev yaptığı kurum, haberleşme ve elektronik posta adresi belirtilmelidir.

3) Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde anlatan ve en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe ve yabancı dilde (makalenin yazıldığı dile göre Almanca veya İngilizce) özet bulunmalıdır. Ayrıca özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler verilmelidir.

4) Metin A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kâğıtlara, Word programında, Times New Roman karakteriyle 12 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında (üst 3,5 cm, alt 2,5 cm, sol 2,5 cm ve sağda 3,0 cm) boşluk bırakılmalı ve sayfa numaraları yukarıda ve dışarıda olmak üzere verilmelidir. Dipnotlar 10 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır. Yazılar özetler ve kaynakça dahil 13.000 kelimeyi geçmemelidir. Metin içinde koyu ve eğik harflerle vurgulamalar yapılmamalıdır.

5) Her tablo veya grafik aşağıda görüldüğü gibi numaralandırılmalı ve uygun bir başlık seçilmelidir. Tablo veya grafik numarası ve adı tam sola dayalı olarak yazılmalı; tablonun veya grafiğin kaynakçası ise tablonun altında yer almalıdır. Tablolar ve grafikler metin içinde ait oldukları yerlerde kullanılmalıdır.

Tablo 1: Edirne Nüfusunun Etnik Dağılımı

Yıllar

Milletler

1858

1882

1911

1918

Türk/Müslüman

35.000

20.000

25.000

47.289

Rum

45.000

25.000

25.950

19.608

Ermeni

5.000

6.000

3.500

4.005

Yahudi

4.000

15.000

9.500

14.466

Bulgar

5.000

8.000

1.504

2.324

Toplam

94.000

74.000

65.454

87.692

Kaynak: Balta, Evangelista, Edirne Rum Cemaati (20. yy. Ortası -1922), Işıl, E. Nedret, Koz, M. Sabri (Haz.), Edirne: Serhattaki Payitaht, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998, s. 231.

6) Alıntılar tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise ana metnin sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1 satır aralığı ile 1 punto küçük yani (11 punto) olarak yazılmalıdır.

7) Referanslarda klasik dipnot sistemi benimsenmeli ve dipnotlar sayfa altında yer almalıdır. Referanslar gösterilirken aşağıdaki hususlara azami önem verilmesi gerekmektedir.

7.1.) Tek yazarlı kitap ya da makale aşağıdaki şekilde gösterilmelidir.

Andican, Ahat, Değişim Sürecinde Türk Dünyası, Emre Yayınları, İstanbul 1996, s. 115.

Türk, Fahri, Wirtschaft als Ordnungsfaktor? Die türkischen Wirtschaftsbeziehungen mit dem Nordirak, Internationale Politik und Gesellschaft, No 4, 2008, s. 33-40, s.35.

Şayet aynı eserden tekrar alıntı yapılacaksa yazarın soyadı yazıldıktan sonra

Andican, a.g.e., s.13. şeklinde belirtilmelidir.

Şayet aynı yazarın başka bir eseri de makalede kullanılıyorsa yazarın soyadından sonra kullanılan eserinin başlığı da yazılmalıdır.

Andican, Cedidizmden Bağımsızlığa Türkistan Mücadelesi, a.g.e., 27.

Araya başka bir eser girmeden aynı eserin aynı sayfasından alıntı yapılıyorsa

“Aynı yerde” ibaresi kullanılmalıdır.

Araya başka bir eser girmeden aynı eserin farklı sayfasına gönderme yapılıyorsa

“Andican, a.g.e., s. 236.” şeklinde belirtilmelidir.

Her dipnotun sonuna nokta konulur.

7.2.) İki yazarlı kitap ya da makalelerde yazar adları arasına ve bağlacı konulmalıdır. İkiden fazla yazarlı kitap ve derlemelerde ise birinci yazarın soyadı ve adından sonra „vd.” ibaresi getirilmelidir.

7.3.) Derleme kitaplarda yer alan makaleler aşağıdaki şekilde gösterilmelidir.

Polat, Abdumannob, “Can Uzbekistan Build Democracy and Civil Society”, Ruffin, Holt; Waugh Daniel (der.) Civil Society in Central Asia, University of Washington Press. Seattle and London 1999, s. 135-157, s.137.

7.4.) Çeviri kitaplar

Heyd, Uriel, Türk Milliyetçiliğinin Kökleri, (çev.) Yalçın, Adem, Pınar yayınları İstanbul 2001, s. 15.

7.5.) Gazete Yazısı

Batum, Süheyl , Bu yılki 10 Kasım’ın düşündürdükleri, Vatan 12 Kasım 2009, s. 19.

Yazarı belli olmayan gazete yazıları:

Dünya turizmi % 7 daraldı sadece Türkiye büyüdü, Vatan 12 Kasım 2009, s. 11.

7.6.) Yazarı belli olmayan resmi ya da özel yayınlar, raporlar vb. eserler

Türkiye Atom Enerjisi Raporu, Devlet Planlama Teşkilatı , Mart 2000, s. 19.

7.7.) Arşiv belgeleri

Erzberger an Enver Pascha, 5 Ekim 1916, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Konstantinopel 344, No.262, Cilt 2.

7.8.) İnternet kaynakları

Türk, Fahri, Die jungtürkische Revolution von 1908 und die Rolle Deutschlands, Eurasisches Magazin,11Temmuz2007, http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/?artikelID=20071109&marker=Fahri%20türk (12.11.2009)

Yazarı belli olmayan internet kaynakları
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1983134,00.html, (01.12.2007).

7.9.) Görüşmeler

Süleyman Demirel ile İstanbul’da yapılan mülakat, 25 Kasım 2008.

7.10.) Lisansüstü Tezler

Türk, Fahri, Die deutsch-türkischen Beziehungen von Bismarcks Sturz bis zur Machtübernahme der Jungtürken unter besonderer Berücksichtigung der deutschen “Weltpolitik” 1890-1908, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Berlin Hür Üniversite 1997, s.25

8) Kaynakça makalenin sonunda, yazarların soyadının ilk harfine göre alfabetik olarak aşağıda gösterildiği gibi şekilde eklenmelidir:

Yazarın soyadı, adı, başlık, yayınevi, basım yeri ve basım yılı.

Polat, Abdumannob, “Can Uzbekistan Build Democracy and Civil Society”, Ruffin, Holt; Waugh Daniel (der.) Civil Society in Central Asia, University of Washington Press, Seattle 1999, s.135-157.

Hayıt, Baymirza, Basmatschi. Nationaler Kampf Turkestans in den Jahren 1917 bis 1934, Dreisam Verlag, Köln 1992.

Kaynakçada aynı yazarın başka bir eseri veriliyorsa yazarın soyadı ve adı tekrar yazılmaz. Bunun yerine kesik çizgi çekilir.

Editör

Prof. Dr. Fahri Türk, Trakya Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nazif Shahrani, Indiana Üniversitesi
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Henry E. Hale, George Washington Üniversitesi
Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Olaf Leiße, Friedrich Schiller Üniversitesi
Prof. Dr. Tomohiko Uyama, Hokkaido Üniversitesi
Prof. Dr. George Sanikidze, Ilia Eyalet Üniversitesi
Prof. Dr. Mujib Alam, Jamia Millia İslam Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Akagül, Lille Üniversitesi

İngilizce Editörü

Doç. Dr. Esra Pakin Albayrakoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi

Almanca Editörü

Prof. Dr. Burak Gümüş, Trakya Üniversitesi

Yayın Kordinatörleri

Öğr. Gör. Taner Karakuzu, Trakya Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. İlker Limon, Trakya Üniversitesi

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Fahri Türk

İnternet Danışmanı

Netsasoft – Deniz Mertkan Gezgin

İletişim

www.esbadergisi.com
T: +90 284 235 71 51-13 05
fahriturk@esbadergisi.com
fahriturk@trakya.edu.tr

Ziyaretçi Sayacı

Bugün 69

Dün 123

Bu Hafta 476

Bu Ay 3318

Tümü 136426

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi CC BY 4.0 kapsamında lisanslanmıştır.